Интериорният проект включва заснемане на обекта и изчертаване на замерените помещения. Върху тази основа разработваме интериорно разпределение и предлагаме вариантни решения за функционално зониране, определяне на ходови линии и композиционно разположение на елементите от интериора. Преработваме съществуващите стени, ако се налага и конструкцията го позволява, и при нужда предвиждаме допълнителни прегради.

Изготвяме необходимите схеми за корекция на инсталациите(Електро, ОВК, ВиК) като прецизираме всички изводи спрямо одобреното функционално решение. Дизайнът на баните включва избор на серия плочи, решение за подредбата им по стените и пода, както и подбор на санитарен порцелан и смесители. Изработваме чертеж на подовите настилки, предвидени по проект и план на таваните с подредбата на осветителните тела.

Селектираме и проектираме необходимото обзавеждане. Изчертаваме погледи към всички стени на помещенията с проектираните мебели, предвидените декорации, опис на подбраните материали и цветове, и всички елементи на интериора. Консултираме ви при всеки ваш избор на настилки и бои, интериорни врати и осветителни тела, техника и домашен текстил – всичко необходимо за реализацията на проекта. Финализираме процеса с 3D адаптация, която включва необходимия брой погледи за визуализиране на всяко помещение.

Резултатът от всички тези дейности е продукт, съставен от безброй подробности и детайли, преминали през ръцете и съзнанието ни с всеки свой милиметър.