Ако не се нуждаете от цялостен проект, ние можем да ви консултираме по всички въпроси, свързани с предстоящ ремонт или освежаване на вашия дом или офис, реконструкция на съществуваща сграда или изграждане на нова, както и при оглед за закупуване на недвижим имот.

Ако купувате имот в процес на изграждане или реализацията му предстои, повечето строителни фирми предоставят възможност за промени по време на строителството. Ние можем да изготвим схеми за преустройство на обекта и корекции на eлектро, ОВК и ВиК инсталациите според нуждите и желанията ви. Това ще облекчи бюджета на вашата инвестиция и ще ви спести време, защото промените при завършени обекти водят до допълнителни разходи и удължен срок на реализация.

Също така, ако продавате имот в незавършен вид или в не достатъчно добро състояние, ние можем да изготвим двумерна или тримерна примерна концепция, чрез която да го представяте на потенциалните купувачи. Това ще придаде добавена стойност на имота и ще ви помогне да привлечете по-бързо бъдещи собственици.