Реконструкция и рехабилитация на съществуваща многофункционална спортна зала

Година 2016
Локация София, България
Категория Обществени сгради

Идейна разработка за обновяването на съществуващ строеж и превръщането му в модерна спортна зала с многофункционално игрално поле за футбол, баскетбол, волейбол и други видове спорт.