Изготвяме както архитектурни проекти – идейни, технически и работни, така и проекти по всички инженерни специалности и части и за всички видове и категории сгради. Разработваме градоустройствени и ландшафтни концепции. Извършваме предпроектни проучвания и упражняваме авторски надзор. Подготвяме необходимата проектна документация при реконструкции или смяна на предназначение на обект.

Работата ни в Германия ни даде опит в изграждането на пасивни и умни домове, хармониращи със заобикалящата ги среда.

Съществува една неразривна връзка между дребното и глобалното – помещение, сграда, квартал, град, област, докосната и недокосната природа – цялото това пространство има своя живот в отделните негови обхвати. Ние подобряваме качеството на този живот като създаваме за нашите клиенти индивидуална, комфортна, функционална, хармонична и естетична среда.