24
юли

М. М.

София Папазова има мащабна визия за стил, която е не просто персонално детерминирана, а всеобхватна, отразяваща схващането за стила като „философска категория”, въплътена във всеки детайл на конструираното вътрешно пространство и придаваща му идейна и ситуитивна цялостност. Тя притежава онази широкоскроена толерантност да изслуша аналитично, та дори да направи психологическа преценка за стилистичното ситуиране на клиента, привнасяйки корективния си щрих, за да придаде „пълнокръвност“, същност и завършеност на идеята – да я претвори в идеен проект, който да отговаря на всички критерии  за креативност, балансираност в цветовете и материалите, интелигентно и идентично излъчване и уют!