24
юли

З. А.

Архитект Папазова е отличен професионалист, което включва и най-дефицитната в България характеристика: безупречна трудова етика. Но искам да подчертая най-важното: нейното сърце е в работата и тя не се успокоява, докато клиентът не изрази пълното си удовлетворение. Тя работи с подизпълнителите така като че ли става дума за нейния собствен дом.

В резюме: арх. Папазова предлага красив и функционален дизайн, хармоничен стил на цялото вътрешно устройство на дома, надзор над изпълнението и емоционален ангажимент от началото на поръчката до нейното пълно завършване.